Latest news

400 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ – ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ

20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ – ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ     – ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ

Read more